Hiển thị phụ thường Apollo

  • Hiển thị phụ trung tâm Apollo Sigma CP

Hiển thị phụ trung tâm Apollo Sigma CP

Mã sản phẩm: Sigma CP-R
Hãng sản xuất: Apollo
Xuất xứ: n/a
Download Catalogue: Sigma CP-R (422,51 KB)
Thông tin chi tiết

Đặc trưng

Kết nối nối tiếp hai dây
Tối đa 7 tủ cho mỗi hệ thống
Phiên bản nguồn 230V AC hoặc 24V DC
Toàn quyền kiểm soát bảng điều khiển chính
Tiếp điểm báo cháy và báo lỗi.