To purchase

HCMC: +84-28-38 620 246
Email: sales@nhatnam.com.vn
No TT8, Tam Dao, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh city

HA NOI: (84-24) 36.415.733
Email: chinhanh@nhatnam.com.vn
No B02, Nguyen Huu Tho, Hoang Mai district, Ha Noi

GST Conventional Annunciator

  • Annunciator

Annunciator

Code: GST-RP-16
Manufacturers: GST
Origin: China
Download Catalogue: Trung tâm GST102/4 (350,01 KB)

Mộ tả:

  • Dùng cho tủ GST-102-104-108-116
  • Điện áp lấy trực tiếp từ tủ trung tâm
  • Bộ hiện thị phụ GST-RP-16, sử dụng cho hệ thống báo cháy dạng vùng, dùng để hiển thị thông tin hệ thống báo cháy, được sử dụng trong các tòa nhà, trung tâm điều khiển báo cháy. Khi tủ trung tâm báo cháy nhân tín hiệu cháy, nó sẽ báo động và gởi tín hiệu đỏ đèn bộ hiển thị GST-RP-16, bộ hiện thị sẽ hiển thị vùng cháy và phát âm thanh cảnh báo.

 Đặc điểm kỹ thuật:

  • Điện áp vận hành: 18VDC-28VDC.
  • Dòng vận hành tĩnh: 12mA, khi có báo động: 60mA
  • Nhiệt độ làm việc: 00C -0C
  • Hiển thị 16 vùng cảnh báo. 2 tín hiệu báo lỗi.
  • Sử dụng trong nhà.
  • Kích thước: 280mm x 110mm x 46mm

Hỗ trợ

Hỗ trợ online
x

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

 

Call: 08 38 620 246