To purchase

HCMC: +84-28-38 620 246
Email: sales@nhatnam.com.vn
No TT8, Tam Dao, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh city

HA NOI: (84-24) 36.415.733
Email: chinhanh@nhatnam.com.vn
No B02, Nguyen Huu Tho, Hoang Mai district, Ha Noi

GST Addressable Module

  • Souder driver module I-9308

Souder driver module I-9308

Code: I-9308
Manufacturers: GST
Origin: China

Mô tả:

·         I-9308 là module địa chỉ dùng điều khiển chuông, còi

Thông số kỹ thuật:

·         Protection rating: IP 30

·         Dòng ra: 500mA

·         Mode điều khiển: dạng xung

·         Điện áp vận hành: điện áp trên loop 24VDC

·         Nguồn cung câp: 24VDC

·         Dòng điện làm việc: dòng từ loop 1mA, dòng từ nguồn: 10mA

·         Dòng khi kích hoạt: dòng từ looơ 4mA, dòng từ nguồn: 500mA

·         Nhiệt độ làm việc:-10°C to +50°C

·         Độ ẩm: 95%

·         Điện trở cuối đường dây: 4.7KΩ 1/4watt

·         LED hiển thị: 2 LED màu đỏ chớp 3s/ lần ở trạng thái bình thường, màu vàng khi báo lỗi.

·         Lập trình bằng bộ lập trình địa chỉ, tầm địa chỉ: 1-242, chiếm 2 địa chỉ.

·         Vật liệu: ABS, màu trắng.

·         Dây:2 dây, không phân cực

·         Kích thuớc: 120mm x 80mm x 39mm

Hỗ trợ

Hỗ trợ online
x

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

 

Call: 08 38 620 246